Programmering av Indus 1S till Gemini-mottagare.

Har det förklarats hur Wireless Emergency Stop Indus 1S kan programmeras i samband med Gemini-mottagaren.

English Netherlands Germany France

Stegvis beskrivning

Observera att alla system är redan programmerade från fabriken!
Om du vill programmera en ny Indus-sändare på Gemini-mottagaren, gör så här:

  1. Kontrollera att Gemini-mottagaren är korrekt ansluten och avstängd, och samma gäller för sändaren.
  2. Om packningen är stängd, skruva loss den och lokalisera den vita programmeringsknappen på kretskortet
  3. Håll den vita knappen nedtryckt och sätt på Gemini-mottagaren.
  4. Statuslampan på mottagaren lyser rött och du kan nu släppa den vita knappen
  5. Aktivera sändaren inom 20 sekunder. Efter 20 sekunder slutar programläge och du måste starta om
  6. Så snart sändaren är aktiverad inom 20 sekunder börjar lysdioden på mottagaren blinka gul

Endast en sändare kan programmeras på Gemini 1S. Så snart en ny avsändare är programmerad kommer den föregående programmerade avsändaren att skrivas över.