Endre konfigurasjon Musca / Aquarius

I fabriken har knapparna ställts in på en pulsfunktion (som i t. ex. en bil tuta) med räckviddbegränsnings läget avstängt och knapparna 1 & 2, 3 & 4,5 & 6 är ömsesidigt blockerade (kan inte användas samtidigt). Det är möjligt att ändra dessa inställningar genom att följa de steg som anges nedan.

Knapp funktion puls/FlipFlop

 1. Stäng av sändaren genom att hålla in av knappen i 1 sekund.
 2. Håll ned knapparna 1 och 2, tryck sedan på av knappen och håll ned den i 5 sekunder.
 3. Den gröna lysdioden kommer att vara på kontinuerligt, sändaren kommer att växla till inställningsläge. Nu kan du släppa knapparna.
 4. Om ingen av knapparna trycks in på 30 sekunder kommer sändaren att avsluta inställningsläget.
 5. Tryck på knappen för att ändra, tills den gröna lysdioden börjar blinka.
 6. Knappen kommer att växla till FlipFlop-funktionen. Den gröna lysdioden kommer att blinka 2 gånger (knappspärren är fortfarande aktiv).
 7. Ställ in mottagaren på programmeringsläge genom att snabbt trycka på programmeringsknappen (den röda lysdioden på mottagaren tänds).
 8. Tryck på sändarens av knapp (inom 30 sekunder), den gula lysdioden på mottagaren kommer att blinka 4 gånger.
 9. Konfigurationen har sparats på mottagaren och sändaren har lämnat inställningsläget och är avstängd (den gröna lysdioden på sändaren är avstängd).
 10. Stäng av mottagarens strömförsörjning och slå sedan på den igen för att aktivera nya inställningar.
 11. Som ett sista steg, slå på sändaren och kontrollera funktionaliteten.

Ta bort knapp-blockering för knappar som är vågrätt blockerade

 1. Stäng av sändaren genom att hålla in av knappen i 1 sekund.
 2. Håll ned knapparna 1 och 2, tryck sedan på av knappen och håll ned den i 5 sekunder.
 3. Den gröna lysdioden kommer att vara på kontinuerligt, sändaren kommer att växla till inställningsläge. Nu kan du släppa knapparna.
 4. Om ingen av knapparna trycks in på 30 sekunder kommer sändaren att avsluta inställningsläget.
 5. Håll in båda knapparna tills den gröna lysdioden börjar blinka.
 6. Knapp-blockeringen kommer att stängas av. Den gröna lysdioden kommer att blinka 2 gånger.
 7. Ställ in mottagaren på programmeringsläge genom att snabbt trycka på programmeringsknappen (den röda lysdioden på mottagaren tänds).
 8. Tryck på sändarens av knapp (inom 30 sekunder), den gula lysdioden på mottagaren kommer att blinka 4 gånger.
 9. Konfigurationen har sparats på mottagaren och sändaren har lämnat inställningsläget och är avstängd (den gröna lysdioden på sändaren är avstängd).
 10. Stäng av mottagarens strömförsörjning och slå sedan på den igen för att aktivera nya inställningar.
 11. Som ett sista steg, slå på sändaren och kontrollera funktionaliteten.

Aktivera knapp-blockering för knappar som inte är blockerade

 1. Stäng av sändaren genom att hålla in av knappen i 1 sekund.
 2. Håll ned knapparna 1 och 2, tryck sedan på av knappen och håll ned den i 5 sekunder.
 3. Den gröna lysdioden kommer att vara på kontinuerligt, sändaren kommer att växla till inställningsläge. Nu kan du släppa knapparna.
 4. Om ingen av knapparna trycks in på 30 sekunder kommer sändaren att avsluta inställningsläget.
 5. Håll in båda knapparna tills den gröna lysdioden börjar blinka.
 6. Knapp-blockeringen kommer att aktiveras. Den gröna lysdioden kommer att blinka 2 gånger.
 7. Ställ in mottagaren på programmeringsläge genom att snabbt trycka på programmeringsknappen (den röda lysdioden på mottagaren tänds).
 8. Tryck på sändarens av knapp (inom 30 sekunder), den gula lysdioden på mottagaren kommer att blinka 4 gånger.
 9. Konfigurationen har sparats på mottagaren och sändaren har lämnat inställningsläget och är avstängd (den gröna lysdioden på sändaren är avstängd).
 10. Stäng av mottagarens strömförsörjning och slå sedan på den igen för att aktivera nya inställningar.
 11. Som ett sista steg, slå på sändaren och kontrollera funktionaliteten.

STOPP-knappen från puls till line relay funktion

 1. Stäng av sändaren genom att hålla in av knappen i 1 sekund.
 2. Håll ned knapparna 1 och 2, tryck sedan på av knappen och håll ned den i 5 sekunder.
 3. Den gröna lysdioden kommer att vara på kontinuerligt, sändaren kommer att växla till inställningsläge. Nu kan du släppa knapparna.
 4. Om ingen av knapparna trycks in på 30 sekunder kommer sändaren att avsluta inställningsläget.
 5. Håll in STOPPknappen tills den gröna lysdioden börjar blinka.
 6. Knappen kommer att växla till flip-flop-funktionalitet nu. Den gröna lysdioden blinkar två gånger (knappblockeringen är fortfarande aktiv).
 7. Ställ in mottagaren på programmeringsläge genom att snabbt trycka på programmeringsknappen (den röda lysdioden på mottagaren tänds).
 8. Tryck på sändarens av knapp (inom 30 sekunder), den gula lysdioden på mottagaren kommer att blinka 4 gånger.
 9. Konfigurationen har sparats på mottagaren och sändaren har lämnat inställningsläget och är avstängd (den gröna lysdioden på sändaren är avstängd).
 10. Stäng av mottagarens strömförsörjning och slå sedan på den igen för att aktivera nya inställningar.
 11. Som ett sista steg, slå på sändaren och kontrollera funktionaliteten.

Räckvidds begränsning på

 1. Stäng av sändaren genom att hålla in av knappen i 1 sekund.
 2. Håll ned knapparna 1 och 2, tryck sedan på av knappen och håll ned den i 5 sekunder.
 3. Den gröna lysdioden kommer att vara på kontinuerligt, sändaren kommer att växla till inställningsläge. Nu kan du släppa knapparna.
 4. Om ingen av knapparna trycks in på 30 sekunder kommer sändaren att avsluta inställningsläget.
 5. Håll in ON-knappen tills den gröna lysdioden börjar blinka.
 6. Räckvidds begränsnings läget kommer att slås på. Den gröna lysdioden kommer att blinka 2x.
 7. Ställ in mottagaren på programmeringsläge genom att snabbt trycka på programmeringsknappen (den röda lysdioden på mottagaren tänds).
 8. Tryck på sändarens av knapp (inom 30 sekunder), den gula lysdioden på mottagaren kommer att blinka 4 gånger.
 9. Konfigurationen har sparats på mottagaren och sändaren har lämnat inställningsläget och är avstängd (den gröna lysdioden på sändaren är avstängd).
 10. Stäng av mottagarens strömförsörjning och slå sedan på den igen för att aktivera nya inställningar.
 11. Som ett sista steg, slå på sändaren och kontrollera funktionaliteten.

Knappar Musca Standard konfiguration (Blink 1x) Konfiguration som ska aktiveras (blinka 2x)
Knapp 1 Puls Håll funktion
Knapp 2 Puls Håll funktion
Knapp 3 Puls Håll funktion
Knapp 4 Puls Håll funktion
Knapp 5 Puls Håll funktion
Knapp 6 Puls Håll funktion
Knapp 1 & 2 Ömsesidigt blockerade Ingen blockering
Knapp 3 & 4 Ömsesidigt blockerade Ingen blockering
Knapp 5 & 6 Ömsesidigt blockerade Ingen blockering
Knapp 1 & 3 Ingen blokkering Ömsesidigt blockerade
Knapp 2 & 4 Ingen blockering Ömsesidigt blockerade
Knapp 3 & 5 Ingen blockering Ömsesidigt blockerade
Knapp 4 & 6 Ingen blockering Ömsesidigt blockerade
STOP-knapp Puls Reläfunktion
ON Räckvidds begränsning av Räckvidds begränsning på

Återgå till standardinställningar

För att återställa mottagaren till standardinställningarna måste du endast ställa in sändaren till inställningsläge och hoppa över ändringarna. Eller ta bort alla sändare från minnet genom att hålla in programmeringsknappen i 8 sekunder.