Maskin-till-maskin för kompostproduktion

Tyros fjärrkontroller används regelbundet i svampodling. Tidigare har vi beskrev hur en klient använde en fjärrkontroll för att styra en vinsch. Hoving Holland använder en mer avancerad teknik med Tyro M2M-uppsättningen.

Kompost för att odla svamp

Produktionen av kompost för växande svampar är en komplex process som sker i flera steg. I första fasen blandas råvarorna så att nedbrytningsprocessen börjar. Detta skapar en mycket fuktig och frätande miljö. I andra fasta ämnen startas en pasteuriseringsprocess i de specialdesignade tunnlarna. Komposten extraheras sedan från tunnlarna och deponeras tillbaka där flera gånger så att det är en kontinuerlig pastöriseringsprocess.


Komposten töms på ett nät. En så kallad ”tunnel vinsch” drar gallret ur tunneln, och sedan fyller en behållare tunneln men kompost igen. Ofta har en byggnad mer än tjugo tunnlar. Maskinerna kan ställas in som behövs för varje tunnel. En trådlös start- och stoppsignal är helt avgörande.

Maskin-till-maskin-tillämpningar

Så länge maskinerna är i drift, får båda maskinerna en konstant signal från centralenheten. En konstant tillförsel av material är väldigt viktigt för kompostens kvalitet, vilket gör det ytterst viktigt att startsignalen kan skickas och tas emot utan avbrott. M2M-system från Tyro är den perfekta lösningen.