Barriär utrustad med industriell fjärrkontroll

Wolfskuil och ett gammalt arbetarklassdistrikt i Nijmegen-Oud-West (NL). Området nordost om Nieuwe Nonnendaalseweg byggdes under första och andra decennierna av förra seklet. Det allmänna området kännetecknas av flera stora avenyer och mindre bostadsgator och torg. Dessa banor följer strukturen på gamla landsvägar.

Rekonstruktion av en bana

I samråd med invånarna på avenyn valde staden Nijmegen en komplett redesign av gatan. Avlopp kommer att bytas ut, och hela gatan kommer att vara utrustad med egna cykelvägar. Alla träden ersattes också.

I mer än tre månader borde det vara möjligt för bussar och lättnad att fortsätta köra i den här körfältet. På grund av detta kommer det att finnas trafikstyrare närvarande för att ge tillgång till någon medan den är stängd för andra. Vioss hyra levererar de hinder som är utrustade med en mottagare och fjärrkontroll så att barriären kan manövreras från ett avstånd på 350 meter och vara trådlöst.

Enkelt men effektivt

Barriärerna är utrustade med a Hydrus-mottagare. De serveras med 2-kanals fjärrkontroll Lyra. Även om många hinder kan manövreras från ett avstånd, är ett driftsavstånd på 350 meter utan tråd en extremt hög standard. Denna anpassning säkerställer inte bara att trafikstyrare kan arbeta mer effektivt utan också säkerställer att bussar och nödsituationer inte hindras eller fördröjs.