BMS byggmaskiner använder Tyro Remotes [video]

BMS betong maskin levereras med fjärrkontroll

Från Tyskland levererar BMS bygg redskap till mer än 30 länder. Byggmaskiner som de tillverkar är lämpliga för pumpning av bulkvaror som sand eller betong. De olika betong maskinerna levereras med en fjärrkontroll från Tyro Remotes.

Vad måste en fjärrkontroll för en betongpump uppfylla?

En fjärrstyrning som används i betongindustrin måste uppfylla olika krav. Bygg miljön där den används påverkar inte bara mottagningen, utan själva betongen kan också ha en negativ effekt på sändarens och mottagarens räckvidd. Dessutom måste den kunna drivas med arbetshandskar och så snart fjärrkontrollen faller in i betongen, förväntas det att den kan fortsätta att göra sitt arbete.

Arbetshandskar betongpump fjärrkontroll
I betongindustrin krävs det att en fjärrkontroll kan manövreras med arbetshandskar.

BMS använder huvudsakligen två typer av fjärrkontroller. För enkla funktioner används Musca i kombination med Aquarius mottagaren. För mer omfattande maskiner används Corvus/Pavo. Till skillnad från Musca sändaren, skickar Corvus en signal tillbaka med hjälp av en summer och lysdioder så snart en av nycklarna har aktiverat en funktion. Med Corvus operationen har vi placerat specifika ikoner på tangenterna som förtydligar de olika funktionerna.

Nedan kan du se en video av BMS som visar tillämpningen av båda fjärrkontrollerna. Bilderna är från BMS och har kombinerats av oss: