Tyro Remotes och CSR: ett samtal med Henk van der Meij

Tyro Remotes

Det är inte längre möjlig att göra affärer utan att ta hänsyn till Corporate Social Responsibility (CSR) principerna när beslut fattas och genomförs. Henk van der Meij, direktör för Tyro Remotes, tycker likadant. Beslut tas med de anställdas välmående, och hur samhället och miljön påverkas, i åtanke. Förväntningen att organisationer tänker igenom och implementerar CSR blir allt högre, och att de gör mer än att bara följa lagen. I intervju med Henk van der Meij, går vi på djupet med meningen av CSR entreprenörskap för Tyro Remotes. Vad har CSR för mervärde, och vad driver Tyro Remotes?

Enligt Hank spelar hållbarhet en stor roll i både det professionella och privata livet

“Det handlar inte om att du som person gör små förändringar i det stora hela. Med enbart din attityd och input kan du påverka andra, och i slutändan handlar det också om attityden av den större gruppen. Nuförtiden ser vi även i hemmen att avfallssortering och minskning av energikostnader är viktiga teman. Utöver det har vi också börjat äta annorlunda, vi äter mindre kött och vi försöker köpa mer lokalproducerad mat.”

Enligt Henk, alla företag ska jobba med CSR. Detta börjar från första början internt med utvecklingen av en trivsam miljö för de anställda att jobba i.

“I produktionstermer jobbar vi redan i en väldigt ren produktionsmiljö som vi försöker hålla fri från damm. Detta har också blivit implementerat på kontor där vi har en policy för rena skrivbord. Vi jobbar inte med tunga och/eller förorenande maskiner, och vi jobbar alltid i en ren och hälsosam miljö. Eftersom vi redan är såpass organiserade i grunden, finns det ärligt inte så mycket mer vi kan göra. Däremot behöver vi fortfarande jobba på det, inte bara för att världen ser på, utan också för att anställda är mer medvetna om det.”

Utöver detta finns det inom CSR ämnet många fler områden som CSR entreprenörer bör ha i åtanke. Henk förklarar vad som spelar roll för Tyro Remotes, och var, enligt honom, det faktiska värdet ligger.

“Corporate social responsibility är ett måste, enligt mig. I det långa loppet är det ett måste att alla företag är nära involverade med den CSR inom företaget. Från operation till strategisk ledning, denna CSR kommer behöva spridas, för den är/kommer bli den enda rätta vägen för företagsledning. Det skapar värde på en ekonomisk, social, och ekologisk nivå: de 3 Ps, profit, people, and planet.

Det är inte alltid ett medvetet val vad för fråga som blir den centrala, det är delvis ett automatiskt beslut påverkat av vad som dyker upp på vägen.  Därtill, du själv blir också bättre och mer medveten om vikten av alla CSR ämnen. Ifall jag behöver nämna de mest viktiga ämnen inom CSR för Tyro Remotes, är det de följande:

  • Gör allting en gång, och gör det bra, vårt flöde är designat för detta.
  • Utveckla en produkt med en livsläng på minst 10 år eller längre .
  • Göra internationell affärer.
  • Erbjuda en trevlig arbetsmiljö.
  • Reparation av produkter är inte en del av en vinstmodell, och vi föredrar att inte reparera produkter. Som resultat av detta producerar vi mer robusta produkter och vi har minimala transportkostnader.
  • Vi säkerställer att vi har ett minimalt fotavtryck på planeten i allt vi gör.

Erfarenhet visar att det inte är lätt att  göra affärer på ett ansvarsfullt sätt.  Många organisationer fastnar i de tidiga stadierna av CSR, och aktiviteter är inte tillräckligt strukturerade. Att arbeta in CSR i varje del av företaget går inte utan motstånd. Henk har förstått att om du behåller fokuset kommer du tillslut få alla ombord, speciellt när anställda kan se att det ger resultat.

“Jag tror att fokus är det viktigaste för att lyckas inom fältet CSR. Det är policyn som spelar roll. Inom ett företag kommer anställda vilja arbeta med projekt som bidrar till deras personliga utveckling, men också med något som är större än dem själva. De vill ha ett jobb som tillåter dem att ha en positiv påverkan på omgivningen.

Vi tittar hela tiden på saker annorlunda, och har en “gör det bara” mentalitet. Det är normalt inom vårt företag och i utvecklingen av nya produkter, och i produktionslinjen, att mål är satta i fälten av minimal användning av energi, och råmaterial etc. Detta, i samband med sättet vi arbetar på genom att leda vägen i avfallssortering, hygien, etc., försäkrar att motivationen inte är ett stort problem.”

Corporate social responsibility fortsätter att utvecklas, och det kräver kontinuerliga ansträngningar från alla organisationer. De senaste åren har Tyro Remotes redan genomgått förändringar mot CSR, men enligt Henk är de inte är ännu.

“Jag är väldigt nöjd med det faktum att vi alla jobbar i en vacker byggnad med bra arbetsplatser med ett öga för isolering och energiförbrukning. Hela byggnaden har LED lampor med dagtidsljus. Väldigt behagligt, lågenergi, du blir inte trött lika snabbt, och det är bra för koncentrationen. En energiundersökning som gjordes nyligen visade att det fanns nästan ingenting vi kunde göra för att minska ännu mer. Det finns fortfarande en uppgift och ett mål i fältet om hållbar energiproduktion.

I framtiden vill vi fokusera på energiproduktion med solpaneler och/eller en värmepump. Däremot, på grund av höga kostnader och hinder, som extra försäkringskrav, tar det tid att genomföra dessa beslut. Vi vill inte bara utveckla Tyro Remotes till ett klimatneutralt och socialt involverat företag, utan också fokusera varje ansträngning och investering vi gör på ett socialt och hållbart samhälle. Varför? För det borde vara så. Hur? Genom att bara göra det och att vara öppen för nya insikter.