Barriär utrustad med industriell fjärrkontroll

Wolfskuil och ett gammalt arbetarklassdistrikt i Nijmegen-Oud-West (NL). Området nordost om Nieuwe Nonnendaalseweg byggdes under första och andra decennierna av förra seklet. Det allmänna området kännetecknas av flera stora avenyer och mindre bostadsgator och torg. Dessa banor följer strukturen på gamla landsvägar.

Tyro fjärrkontroller används vid Ibbenbüren kolgruva

Kol har extraherats i Ibbenbüren sedan 1500-talet. Eftersom den gröna energin blir alltmer populär, beslutade den tyska regeringen att gradvis stänga alla kolgruvor. Kolgruvan i Ibbenbüren är en av de två sista kolgruvorna som fortfarande är i drift i Tyskland. För att effektivt kunna dra ut så mycket kol som möjligt från 1500 meters djup […]

Category Archives: Referanser